понедељак, 04. новембар 2013.

UMETNOST U MINIJATURI


Ljudi i vreme (2)

Međunarodna izložba "MajdanArt 2013"


Matica iseljenika i Srba u regionu 

Beograd, Nušićeva 4 

(od 19. oktobra do 2. novembra 2013.)
 Više od 700 radova (nakit, slike, skulpture, keramika, porcelan, mix media, fotografije) sa završene IV Međunarodne izložbe “Art in minijature 2013” Majdanpek (14. septembar – 19. oktobar 2013.) i zbirka radova Udruženja za umetnost, kulturu i turizam MajdanArt Majdanpek.


MajdanArt je neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja i unapređenja umetnosti; primenjene umetnosti, likovne umetnosti, muzičke umetnosti, pozorišne umetnosti, književnosti, fotografije i filma, kulture i kulturnog turizma kao i radi ostvarivanja i unapređenja međunarodne saradnje u oblasti umetnosti, afirmacije kulturnih i turističkih potencijala, razvoj unikatnih umetničkih suvenira...

Svoje aktivnosti realizuje kroz Umetničke radionice, Međunarodne izložbe, Edukativne radionice, Konkurse, Naučne tribine... uz učešće institucija i ustanova kulture iz zemlje i sveta, naučnih radnika i stručnih pojedinaca određenih oblasti.

Umetnička radionica za kreiranje i izradu umetničkog unikatnog nakita "MajdanArt", održava se svake godine u septembru, počev od 2001. godine, uz učešće već dokazanih i kreativno potvrđenih umetnika iz zemlje i sveta, kao i studenata završnih godina studija vajarstva. Osnovni radni materijal umetnika je srebro, ali se podrazumeva i mogućnost pojedinih kombinacija u materijalu. Umetnicima su na raspolaganju brojni tehnološki postupci: poliranje, livenje, galvaniziranje, vakumiranje, valjanje, utiskivanje...

"MajdanArt" je osmišljen kao sveobuhvatni projekat u kome pored dizajnera nakita, učestvuju modni kreatori, likovni kritičari, naucni radnici i umetnici iz drugih oblasti stvaralaštva sa ciljem novih načina vrednovanja autorskog, odnosno, dizajnerskog nakita. „Međunarodna izložba Umetnost u minijaturi“ nastala je 2010. godine iz potrebe afirmacije i razvoja umetnosti u malom formatu kroz Međunarodnu izložbu i Umetničke radionice za: dizajna nakita, keramiku, skulpturu, slikarstvo, grafiku, digital art...

Minijatura je samostalno umetničko delo koje poseduje specifične zakonitosti u odnosu na druga dela većih dimenzija. Duh minijature se ogleda u kompaktnosti kompozicije i sposobnosti umetnika da se izrazi u ograničenom formatu. Dakle minijatura nije prikazivanje jednog detalja ili isečka iz većeg dela. Naprotiv, ona se osmišljava i koncipira u malom formatu i predstavlja homogenu i koherentnu celinu koja sadrži izraz i sve elemente celovitog umetničkog dela. Široka lepeza umetničkog izražavanja u malom formatu opredelila je šest kategorija u kojima umetnici mogu učestvovati
.

http://www.majdanart.com/index.php


Foto: Zoran Mitrović,
direktor Centra za kulturu Majdanpek


Za SRPSKU TELEVIZIJU USA priredila: Nadica Janić

Veza: Arhiva STV USA Stari sajt


Нема коментара: